Dijitalİnceleme

Dijital İnceleme, teknolojinin hayatımızı olumlu-olumsuz her an etkilediği, her türlü veriyi ve bilgiyi dijital ortama aktardığımız, orada sakladığımız günümüzde, işlenen
suçlara kanıt niteliğinde olacak veriler ve bilgiler de zanlılar tarafından dijital olarak saklanabilmektedir. Resmi davalarda, davalının veya
davacının, lehine yada aleyhine delil olarak kullanılabilecek nitelikteki verileri ve bilgileri, bilgisayarların, telefonların, harici disklerin,
belleklerin, kısacası tüm dijital platformların üzerinde aranıp, bulunmasına dijital delil inceleme denir.

Dijital Delil İnceleme

Bilişim cihazlarının üzerlerinde saklanabilecek kanıt olma potansiyeli taşıyan bu veriler, fotoğraflar, videolar, ses kayıtları, mesajlar ve belgeler
olabilir. Zanlının teknolojik cihazlarının kısaca incelenmesiyle bu bilgiler bulunabileceği gibi, bu bilgileri saklamaya, yok etmeye çalışması
durumunda dijital delile ulaşılması daha zor olabilir. Şifrelenmiş ortamlarda, gizlenmiş yada yok edilmeye çalışılmış bu verilere ulaşılması adli bilişim
uzmanlarının görevidir. Delil kaybının olmaması ve delillerin ulaşıldıktan sonra doğru ortamlarda saklanması ve incelenmesi için adli bilişim uzmanının
gerekli bilgilere ve deneyime sahip olması çok önemlidir. Verilere ulaşıldıktan sonra, verilerin titizlikle incelenmesi ve raporlanması da büyük önem
arz etmektedir.