e defter slide2

 

Konu ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığının resmi cevabı;

http://forum.efatura.gov.tr/view.php?id=88657

7. Diğer Hususlar

7.1. e-Defter tutanlar, Vergi Usul Kanununda belirtilen “Mücbir Sebep” halleri nedeniyle e-Defter veya beratlarına ait kayıtlarının bozulması, silinmesi, zarar görmesi veya işlem görememesi ve e-Defter ve berat dosyalarının muhafaza edildiği e-Defter saklama hizmeti veren özel entegratör kuruluşlardan veya Başkanlıktan ikincil örneklerinin temin edilemediği hallerde, söz konusu durumların öğrenilmesinden itibaren tevsik edici bilgi ve belgeleri ile birlikte 15 gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yetkili mahkemesine başvurarak kendisine bir zayi belgesi verilmesini istemelidir. Mahkemeden zayi belgesinin temin edilmesini müteakip, zayi belgesi ile birlikte durumun Başkanlığa yazılı olarak bildirilmesi ve Başkanlık tarafından istenilen bilgi ve belgelerin (talep edilecek bilgi ve belgeler e-Defter Uygulama Kılavuzunda açıklanır) ibraz edilmesi halinde, mükelleflerin zayi olan e-Defter kayıtlarının yeniden oluşturulması ve bunlara ait yeni oluşturulan e-Defter ve berat dosyalarının e-Defter uygulaması aracılığı ile Başkanlık sistemine yeniden yüklenmesi için Başkanlık tarafından yazılı izin verilir.

Konu ile ilgili Resmi Gazete de yayınlanan kanun;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191019-4.htm

Konu ile ilgili Mucbir sebep maddesi detayı :

https://www.gib.gov.tr/node/82882/pdf

Vergi Mükellefleri bilgisayar sistemlerinde e-Defter berat yüklenmesi işlemleri ile ilgili sorunlar yaşayabilmektedirler;

Bunlar ; Dosya silinmesi , veri aktarımı sorunları, siber saldırılar, virüs sorunları, harddisk veya sunucu sorunları vb..

Kanuni süre içerisinde beratın yüklenmesine ve silinmesine Maliye Bakanlığı tarafından izin verilmiştir.Ancak kanuni süreler geçtikten sonra e-Defter beratların değişmesinin zaruri olduğu bazı durumlar oluşmaktadır. Yasal yükleme süresi geçen e-Defterlerde aşağıda belirtilen durumlar nedeniyle e-Defter beratlarının değiştirilmesi veya silinip yeniden yüklemesi gerekmektedir.

Aşağıdaki gibi durumlarda Tekniknokta Durum Tespit Tutanağı Raporuna ihtiyaç duyabilirsiniz;

  • Siber saldırı (Fidye virüsü , hack vs.. saldırılar )  ,
  • Veri aktarımı ve diğer durumlarda muhasebe yazılımı veri tabanı sorunları ,
  • Virüs kaynaklı veri bozulmaları ve silinmeleri vb. durumlarda ilgili dosyalar hasar görebilmekte ve silinebilmektedir.
  • Hard disk arızası, Sunucu sorunları vs ..

Yapılması Gerekenler;

  • Veri kurtarma merkezlerinden oluşan durum ile ilgili(virüs, siber saldırı, sistem arızası vb..) durum tespit tutanağının alınması gerekmektedir. Hazırlanacak tespit tutanağında; incelenen diskin bilgileri, virüsün gerçekleştiği tarih, virüsün türü, işlem ile ilgili yapılan teknik çalışmalar ve işlemin sonucu hakkında mutlaka durum tespit tutanağında belirtilmelidir.
  • Eğer bir siber saldırı veya bir suç durumu oluşmuş ise ; Cumhuriyet Başsavcılığına konuyla ilgili suç duyurusunda bulunup, hazırlanan suç duyurusu metni dilekçeye eklenmeli,Suç duyurusunda bulunulduktan sonra savcılık, konunun araştırılması için emniyet siber suçlar birimine bir yazı göndermekte yine bu yazıda dilekçeye eklenmelidir.

Iso 9001 sertifikalı Tekniknokta Veri Kurtarma laboratuvarında, bilgisayar sisteminiz üzerinde yapılan detaylı analiz çalışması sonucu oluşturulan durum tespit tutanağı raporu, tarafımızca titizlikle hazırlanmaktadır.

ÖNEMLİ: Durum tespit tutanağı ISO 9001 gibi en az bir sertifikaya sahip olan Veri Kurtarma hizmeti veren firmalardan temin edilmesi gerekmektedir.

Detaylı yardım için bize iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz.

Tel: 02129161222