İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nin (“Gizlilik Politikası”) amacı, Tekniknokta Bilişim Mühendislik Çözümleri ve İnş. Pro. San. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”)  tarafından yönetilmekte olan www.tekniknokta.com.tr adresinde yer alan web sitesinin ve Google Play Store veya Apple Store gibi sanal mağazalar üzerinden sunulan telefon uygulamalarının (birlikte Platform) üye olarak veya sadece ziyaretçi (üye olmayan ama Platform veya Şirket’in diğer servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) kullanıcıları (“Kullanıcılar”) tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Platform’un kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

Aşağıda, tüm bu dijital platformların kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir.Şirket gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta ve verilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Bu metni onaylayan veya metni onaylamaksızın Platform’u veya diğer servisleri kullanmaya devam eden her kişi, aşağıdaki sınırlar dâhilinde kalmak kaydıyla, kendisinin paylaştığı veya Platform’un kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen verilerinin işlenmesine, kaydedilmesine, üyelik süresince veya herhangi bir yasal süre öngörülmüşse bu süre veya Şirket’in ilan ettiği/edeceği süre boyunca işlenmesine, saklanmasına ve muhafaza edilmesine, analiz edilmesine, sınıflandırılmasına, güncellenmesine, yurt içine ve/veya yurt dışına aktarılmasına ve Şirket hizmetlerinin sunulabilmesi amacıyla, üçüncü kişi iş ortakları ve/veya danışmanlarına aktarılmasına açıkça izin ve onay verir.

Şirket’e verdiğiniz bilgilerin bazıları zorunlu olarak verilen (telefon numarası gibi) bilgiler, bazıları da tercihinize bağlı olarak bize verdiğiniz veya erişmemize onay verdiğiniz bilgilerdir.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen/işlenecek olan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.

Kişisel Veri, sizi tanımlayan ya da sizi tanımlamak için kullanılabilecek bilgilerdir. Şirket ile Platform, veya herhangi bir platform üzerinden veya başka bir yolla paylaştığınız bilgiler kişisel veri kapsamına girebilir. Kişisel verilere örnek olarak kimlik bilgileriniz, adınız, soyadınız, yaşadığınız şehir/ülke, e-posta adresiniz, telefon numaranız, ev adresiniz, internet protokol (IP) adresiniz sayılabilir.

Kayıt bilgileri:Kullanıcı tarafından üyelik kaydı esnasında dijital ortamda sağlanan aşağıda sayılan verileriniz başta olmak üzere Platform’a kayıt olmak için girdiğiniz bilgilerden ya da Platform üzerindeki başta iletişim formu olmak üzere çeşitli form ve anketleri doldurarak bazı kişisel bilgileri elde edilir.

* Ad, soyad, iş veya özel e-posta adresi, telefon numarası, ev veya işyeri adresi, ev veya işyeri özellikleri gibi tanımlama bilgileri,

* Kimlik doğrulama ve hesap erişimi için kullanılan parola ve benzer güvenlik bilgiler,

* Ödeme işleminin gerçekleştirilmesi için gerekli olan veriler,

* Hizmetler kapsamında değerlendirmelerinizi sunmanız için gönüllülük esasına göre hazırlamış bulunduğumuz anketler neticesinde vermiş olduğunuz cevaplar

*  İletişim formu vasıtasıyla iletilen bilgiler.

Değerlenmesini veya incelenmesini istediğiniz hizmet verileri: Platform’daki arama geçmişi, genel hizmet yöneliminizi gösterir bilgiler ile isteyerek paylaştığınız diğer veriler, değerlendirilmek üzere altyapımıza kaydedilir ve daha sonraki aşamalarda sizlere daha iyi hizmet sunmak üzere kullanılabilir.

Kullanım verileri:Platform’a, üye olarak üyelik girişi yaptıktan veya üye olmadan ziyaretçi olarak girdikten sonra hakkınızda kullanım ve trafik verileri toplanır. Mecraları ne zaman ziyaret ettiğiniz, neleri tıkladığınız, bu eylemleri ne zaman gerçekleştirdiğiniz gibi veriler buna dahil olabilir. Ayrıca, ağ sunucularımız da günlük dosyaları tutar; bu dosyalar bir aygıtın onlara her erişiminde veri kaydeder.

Aygıt/cihaz verileri:Hizmetlerimize erişmek için kullandığınız tablet veya telefon gibi bir mobil cihaz kullandığınızda, cihazındaki IP adresiniz, işletim sistemi sürümünüz, cihaz türünüz, sistem ve performans bilgileriniz ve tarayıcı türünüz gibi veriler toplanır. Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve sorunların ivedilikle giderilebilmesi için, Şirket gereken hallerde Kullanıcılar’ın IP adresini tespit etmekte ve kullanmaktadır. IP adresleri, ayrıca Kullanıcılar’ı genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografik bilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir. Şirket ayrıca cihazınızdaki “cihaz tanımlayıcılara” erişebilir, bunları toplayabilir, izleyebilir, cihazınızda depolayabilir ve/veya uzaktan bir veya daha fazla “cihaz tanımlayıcı” depolayabilir. Cihaz tanımlayıcılar, mobil cihazınızda depolanan veya mobil cihazınızla ilişkilendirilen ve mobil cihazınızı benzersiz bir şekilde tanımlayan küçük veri dosyaları veya benzer veri yapılarıdır. Cihaz tanımlayıcı; cihazın donanımına, işletim sistemine veya diğer yazılımlara bağlı olarak depolanan veriler veya Şirket’in cihaza gönderdiği veriler olabilir. Bir cihaz tanımlayıcı, bize veya üçüncü taraf ortaklarımıza sitemizde ve uygulamamızda nasıl gezindiğiniz, demografik bilgileriniz ve Şirket’in hizmetini nasıl kullandığınız hakkında bilgiler verebilir ve bizim veya başkalarının raporlar, kişiselleştirilmiş içerikler ve reklamlar sunmasına yardımcı olabilir. Cihaz tanımlayıcıların kullanılabilirliğinin bozulması veya engellenmesi halinde, sunduğumuz hizmetlerdeki bazı özellikler düzgün çalışmayabilir.

Üçüncü şahıslardan bilgi:Üçüncü şahısların bilgilerinizi bizimle paylaşmasına izin verirseniz, o üçüncü şahıslardan sizinle ilgili kişisel bilgileri ya da verileri toplayabiliriz. Örneğin; Platform’a Facebook veya Twitter hesap detaylarınızla kayıt olma ve giriş yapma seçeneğini kullanırsanız giriş bilgileriniz Şirket tarafından doğrulanır; biz sadece Şirket hesabınızın Facebook veya Twitter hesabınıza bağlanmasına izin vererek Facebook veya Twitter hesabınız hakkında bizimle paylaşmayı açıkça kabul ettiğiniz bilgileri toplarız.

Konum Bilgileri: Şirket, Şirket altyapısını kullandığınız konuma ilişkin veri toplayabilir. Bu bilgiler, sözleşmenin ifasının gerekli olması hem de sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmemiz için, işin doğası gereği toplanmaktadır.

Çerezler: Şirket, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan çerezleri (Cookie) kullanarak veya site kullanım verilerini analiz etme amaçlı javascript kodlarının veya benzer iz sürme verilerinin bilgisayarınıza yerleştirilmesiyle elde edebilir. Çerezler basit metin dosyalarından ibaret olup, kimlik ve sair özel bilgiler içermez, bu nevi kişisel bilgi içermemekle beraber, oturum bilgileri ve benzeri veriler saklanır ve sizi tekrar tanımak için kullanılabilir. Çerez kullanarak sizlere kişiselleştirilmiş hizmet sunarız, platformlarımızı ziyaret ettiğinizde kimliğinizi doğrularız, servislerimizi geliştirip iyileştiririz. Platform üzerinde sunulmakta olan hizmetlere erişiminizi ve kullanım alışkanlıklarınız tespit edilmesi için çerez yoluyla aşağıdaki veriler toplanmaktadır. Bahsi geçen teknik iletişim dosyaları, ana bellekte saklanmak üzere Platform’un, Kullanıcı’nın tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişim dosyası bir web sitesi hakkında durum ve tercih ayarlarını saklayarak internetin kullanımını bu anlamda kolaylaştırır. Teknik iletişim dosyası, Platform’u zamansal oranlamalı olarak kaç kişinin kullandığını, bir kişinin Platform’u hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiği ve ne kadar kaldığı hakkında istatistiksel bilgileri elde etmek ve Kullanıcılar için özel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmış olup, bu amaçlarla kullanılmaktadır. Teknik iletişim dosyası, ana bellekten başkaca herhangi bir kişisel veri almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu başta teknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır, ancak kullanıcılar dilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasının gönderildiğinde ikaz verilmesini sağlayacak biçimde tarayıcı ayarlarını her zaman için değiştirebilirler.

* [Tarayıcı Türü]

* [IP]

* [İşletim Sistemi]

* [Görüntülenen Sayfalar]

* [Görüntüleme Süresi]

Dilerseniz, bu bilgilerin tutulmasını cihaz ayarlarınızda yapacağınız değişiklikle engelleyebilirsiniz. Ancak bunu yapmanız durumunda Platform’un tüm fonksiyonlarından yararlanamayabilirsiniz.

Üçüncü Taraf Web Siteleri ve Uygulamaları

Şirket, zaman zaman sitesine ve uygulamasına, tanıtım postalarına veya reklamlarına üçüncü şahıslara ait internet sitelerine ilişkin bilgi ve linkleri dahil edebilir. Bu linklere tıklayarak diğer internet sitelerine girdiğinizde, söz konusu sitelerinin ya da bu sitelerin uygulamaları kontrolümüz altında olmadığı gibi, bu gizlilik politikası erişebildiğiniz bu diğer siteler bakımından geçerli değildir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Bildirim hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız?  

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan veya Platform’un kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanabilmesi, Platform’a konu Hizmetler’in sağlanması, cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodu girilmesi gibi kimlik doğrulamasının sağlanması, Hizmetler’in geliştirilmesi, optimize edilmesi ve iyileştirilmesi, müşteri desteği sağlanması ve sorun giderilmesi, servis güncellemeleri ve hatalar hakkında Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi, Platform ile ilgili kampanyalar hakkında Kullanıcı’nın bilgilendirilmesi, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde düzenlenen kişisel veri kullanım amaçları ve bu amaçların gerçekleştirilmesi, Eleman’ın teslimat ile ilgili olarak Kullanıcı’ya ulaşması gerektiğinde Kullanıcı’ya ulaşmasının sağlanması gibi Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, Şirket’e ya da üçüncü taraflara ait reklam ve pazarlama kampanyaları sunulması, Kullanıcılar’a promosyonlar sağlanması ve her türlü kanuni yükümlülüğünün yerine getirilmesi gibi amaçlarla işleyebilir.

Şirket, Kullanıcı’nın Platform’u kullanımları hakkındaki bilgileri teknik bir iletişim dosyası olan Cookie’leri kullanarak elde edebilir, bu kapsamda verileri işleyebilir ve üçüncü kişiler tarafından sunulan analiz hizmetleri kapsamında işlenmesi amacıyla sadece bu analiz hizmetlerinin gerektirdiği ölçüde kullanılması amacıyla üçüncü kişilere iletebilir.

Verilerinize Kimler Erişebilmektedir? 

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan veya Platform’un kullanılması sebebiyle otomatik veya otomatik olmayan şekilde elde edilen kişisel verileri ve Şirket tarafından bu kişisel veriler kullanılarak üretilen yeni verileri, Hizmetler’in sağlanabilmesi, Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası, Kullanıcı deneyiminin geliştirilmesi, Hizmetler’in geliştirilmesi ve işbu Bildirim’in “Verilerinizi Hangi Amaçlarla Kullanmaktayız” başlığı altında belirtilen amaçlardan herhangi birinin gerçekleştirilmesi için ödeme kuruluşlarıyla, dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam, kampanya ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalarla, iş ortaklarıyla ve diğer üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Ödeme kuruluşlarına sağlanan kredi kartı bilgilerinin işlenmesinden, saklanmasından ve güvenliğinden tamamen ilgili ödeme kuruluşu sorumludur.

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Hizmetler’in verilebilmesi için Hizmet’i sağlayacak ilgili Yükleniciler ve Kullanıcı Sözleşmesi ve Hizmetler’in ifası için kullanacağı dış kaynak hizmet sağlayıcılarla, reklam ve promosyon sağlayan üçüncü taraf firmalara sadece belirtilen kapsamda, kişisel verilerin işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kullanılması şartıyla paylaşabilecektir.

Şirket, kendi şart ve koşullarını gerçekleştirmek ya da işlem veya kullanıcı güvenliğini sağlamak için, hukuken yetkisi bulunan durumlarda, makul bir açıklamanın gerekli olduğunu kabul ederse, bilgileri üçüncü kişilerle paylaşabilir.

Şirket ayrıca, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 5 ve 8. Maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde verileri Kullanıcı’nın ayrıca rızasını almaksızın işleyebilecek ve üçüncü kişilerle paylaşabilecektir. Bu durumların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir:

* Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

* Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,

* Kullanıcı Sözleşmesi de dâhil olmak üzere bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

* Hukuki yükümlülüklerin yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

* Kullanıcı’nın kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

* Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

* Kullanıcı’nın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Şirket, yukarıda anılan amaçların yerine getirilmesi ile sınırlı olarak, barındırma hizmeti almak için kişisel verileri Kullanıcı’nın ikamet ettiği/yaşadığı ülke dışında dünyanın herhangi bir yerinde bulunan sunucularına (sunucular kendisine, bağlı şirketlerine, alt yüklenicilerine veya dış kaynak hizmet sağlayıcılara ait olabilir) aktarma hakkına sahiptir. Bu nedenle verileriniz yaşadığınız ülkedekinden farklı gizlilik kurallarına tabi olabilir. Ancak yine de, veriler bu metinde yer alan kapsamla sınırlı olmak üzere işlenecektir.

Verilerinize Erişim Hakkınız ve Düzeltme Talepleriniz Hakkında 

* Kullanıcı, Şirket’e başvurarak kendisiyle ilgili;

* Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

* Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

* Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

* Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

* Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

* İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

* İlgili mevzuat uyarınca yapılan düzeltme, silme ve yok edilme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

* İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

* Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sayılan yasal haklarınızı kullanmanıza rağmen, sahip olduğumuz yasal yükümlülükler, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında işlenmesi gerekli veriler ve kayıt tutma yükümlülüklerimiz kapsamında belirli kişisel verilerinizi saklarız.

Kullanıcı, yukarıda belirtilen taleplerini “Esentepe Mah.Büyükdere Cad. Tevfik Erdönmez Sk. No:16 Şişli İstanbul” adresine Şirket’in dikkatine olacak şekilde yazılı olarak iletebilecektir. Şirket, yukarıda yer alan talepler uyarınca, gerekçeli olumlu/olumsuz yanıtını, yazılı veya dijital ortamdan gerçekleştirebilir. Taleplere ilişkin gerekli işlemler için ücret alınmaması esastır. Bununla birlikte, işlemlerin bir maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından, Kişisel Verilerin korunması Kanunu’nun 13. Maddesine göre belirlenen tarife üzerinden ücret talep edilmesi mümkündür.

Kullanıcı, işbu Gizlilik Politikası’na konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Kullanıcı’nın güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

Kişisel Verilerin Saklama Süresi 

Şirket, Kullanıcı tarafından sağlanan kişisel verileri, Kullanıcı’nın Platform’dan faydalanabilmesi ve Platform’a konu Hizmetler’in sağlanması için işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde belirlenen ve Hizmetler’in mahiyetinden kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla, Hizmetler’in sağlandığı süre boyunca saklayacaktır.

Buna ek olarak, Şirket, Kullanıcı Sözleşme’sinden doğabilecek herhangi bir uyuşmazlık durumunda, uyuşmazlık kapsamında gerekli savunmaların gerçekleştirilebilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ve ilgili mevzuat uyarınca belirlenen zamanaşımı süreleri boyunca kişisel verileri saklayabilecektir.

Veri Güvenliğine İlişkin Önlemlerimiz ve Taahhütlerimiz 

Şirket, ilgili mevzuatta belirlenen veya işbu Gizlilik Politikasında ifade edilen şartlarda, Platform üzerinden kendisine elektronik ortamda iletilen,

* kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesini,

* kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesini, ve

* kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almayı, gerekli denetimleri yaptırmayı taahhüt eder.

Şirket, Kullanıcılar hakkında elde ettiği kişisel verileri işbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Verilerin korunması Kanunu hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamaz ve işleme amacı dışında kullanamaz.”

Şirket, bilgilerinizi saklama konusunda azami özeni göstererek kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve bunlara erişilmesini önlemek, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almakla beraber, Şirket tarafından saklanan verilerinizin yer aldığı sisteme izinsiz girilmesi, sistemin işleyişinin bozulması veya değiştirilmesi suretiyle bilgilerinizin elde edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi halinde Şirket’in bu durumu verinin ilgilisine ve ilgili idari mercilere bildirmek dışında bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

İlgili mevzuat kapsamında, kişisel verileri talep etmeye yetkili olan resmi mercilerden usulüne uygun talep gelmesi halinde verileriniz ilgili mercilere iletilecektir.

Şirket, üçüncü taraf iş ortakları başta olmak üzere, yasal yükümlülükler veya Şirket’in sistem işleyişi kapsamında ilgili bilgilere erişime ihtiyaç duyan çalışanları ve iş ortaklarına, bilgilere kısıtlı erişim olanağı tanır.

Şirket altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenecektir. Bu çabalara rağmen internet ortamının doğası gereği tamamen bir güvenliğin sağlanamayacağı unutulmamalıdır. Yetkisiz giriş veya kullanım, donanım veya yazılım hatası ve diğer faktörler, bilgilerin güvenliğini herhangi bir zamanda tehlikeye düşürebilir.

Platform üzerinden başka uygulamalara link verilmesi halinde, Şirket uygulamaların gizlilik politikaları ve içeriklerine yönelik herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır.

İletişim İzni

Şirket’in Kullanıcı Sözleşmesi ve işbu Gizlilik Politikası’nı kabul etmekle, tarafınıza çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve size özel reklam, satış, pazarlama, anket, rezervasyon ayrıcalığı ve benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim yapılması ve diğer iletişim mesajlarının gönderilmesi amacıyla; toplanmasına, saklanmasına, işlenmesine, kullanılmasına, aktarımına izin vermiş bulunmaktasınız.

Gizlilik Politikası’ndaki Değişiklikler 

Şirket, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini dilediği zaman Platform üzerinden yayımlamak suretiyle değiştirebilir. Şirket’in değişiklik yaptığı Bildirim hükümleri yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır. İşbu Gizlilik Politikası’nda yapılan değişikliklerden haberdar olmanız için, Kullanıcı’lara gerekli bilgilendirme yapılacaktır.

Bu belge en son 17/07/2018 tarihinde güncellenmiştir.

Uyuşmazlık Çözümü 

İşbu Gizlilik Politikası, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir. Bu Gizlilik Politikası’ndan kaynaklanan veya bu sözleşmeyle ilişkili olan tüm uyuşmazlıklar, Tüketici Hakem Heyetleri veya Tüketici Mahkemeleri’nde çözümlenecektir.

Şirket Unvanı:Tekniknokta Bilişim Mühendislik Çöz.İnş.Pro.Hizm.San.Tic.Ltd.Şti.

Adres: Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Tevfik Erdönmez Sk. No:16 Şişli İstanbul

Eposta:  info@tekniknokta.com.tr

Tel: 90 212 916 1222