Raid 5 Veri Kurtarma hem sistemin hızlı olması hem de verilerin güvenli bir şekilde saklanabilmesi için geliştirilmiştir. Bu Raid Kurtarma şekli için en az 3 hard disk gereklidir. Bu sistem şeklinde veriler kaydedilirken ilk aşama olarak 1. ve 2. disklere veriler kaydedilirken diğer yandan da 3. diske bu verilerin algoritması yazdırılır. İkinci adımda 1. ve 3. disklere veriler kaydedilirken 2. diske ise bu verilerin algoritması kaydedilir. Üçüncü adımda ise 2. ve 3. disklere veriler kaydedilirken 1. diske ise bu verilerin algoritması kaydedilir. İşlemler tamamlanana kadar bu döngü böyle devam eder gider. Buradaki asıl amaç güvenlik ve performans sağlamaktır.

raid-5-veri-kurtarma

Raid 5 Veri Kurtarma sisteminde herhangi bir diskin bozulması durumunda diğer diskler devreye girerek sistemin çalışmasını devam ettirir. Bozulan disk sistem kapatılmadan ortamdan çıkarılabilir ve tamir edildikten sonra tekrar yerine konulabilir. Bu sayede RAID 5 sistem yapısı hasar görmeden tekrar oluşturulmuş olur. Bu sistemdeki her bir disk diğer ikisinin yedeğini bulundurduğu için veri güvenliği oldukça fazladır. Sistemin toplam kapasitesi ise sistemde bulunan toplam disklerin  bir eksiği kadardır. Eğer sistem 3 diskten oluşuyor ise bu disklerden 2 si çöktüğü zaman sistem çökmeye mahkum kalacaktır. Bu gibi sorunların önüne geçebilmek için RAID 3, 4, 10, 53 gibi birçok çeşitleri geliştirilmiş ve kullanıma sunulmuştur.

Raid Kurtarma hakkında detaylı bilgileri şurada da vermiştik. Diğer Raid Kurtarma çözümlerimizi de inceleyebilirsiniz.