Raid 6 Veri Kurtarma, Raid Kurtarma sistemleri genel olarak çok sayıda bağımsız diskin bir araya gelmesiyle oluşur. Asıl amaçları ise veri güvenliğini ve performans artışını sağlamaktır. Raid 6 Veri Kurtarma sistemi de bunlardan sadece birisidir.

Raid 6 Veri Kurtarma sistemi Raid 5 ile aynı mantıkta çalışmaktadır. Bu sistemdeki asıl amaç sistemin güvenliğini sağlamak ver performansı artırmaktır. Ancak Raid 5 ten farklı olarak en az 5 disk gerekmektedir. Bu sistemde 4 tane 2 GB’lık disk kullanıldığı zaman verilerin yazdırılabileceği toplam alan 4 GB olmuş olur. Sistemdeki disklerden birisi veya ikisi zarar gördüğü zaman kalan iki disk sistemin çalışmasını devam ettirerek oluşabilecek veri kayıplarının önüne geçmiş olur. Hasar gören diskler sistem kapatılmadan onarılarak tekrar yerine konulabilir.

RAID 6 ile yapılandırılmış bir sistemdeki veri okuma hızında normal çalışmalara göre herhangi bir azalma olmazken, veri yazma işleminde ise parite bilgilerinin hesaplanmasından dolayı bir miktar düşme yaşanabilmektedir.

Birçok büyük firma bilgilerini güvende tutabilmek ve koruyabilmek için RAID 6 sistemini tercih etmektedir. Çünkü bu sistemde güvenlik ön plana alınmış durumdadır. Yani bilgilerin kopyasının alındığı diskinde kopyası alınmaktadır.

RAID 6 sisteminin birçok avantajının bulunmasının yanında dezavantajları da bulunmaktadır. Bunlar veri alanında yaşanan kayıplar ve maliyetin çok fazla olması şeklinde gösterilebilir. Bu nedenle bu sistem küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından pek fazla tercih edilmemektedir.